حافظ :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اي خـرم از فـروغ رخـت لالـه زار عمر

 

بـازآ كـه رفـت بي گـل رويت بهار عمر

 

از ديده گر سرشك چو باران رود رواست

 

كانـدر غمت چـو بـرق بشد روزگار عمر

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید