انسان و سنگ :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

به سنگ ها ، كسي گفت :

 

انسان باشيد ،

 

سنگ ها گفتند :

 

ما هنوز به اندازه كافي سخت نيستيم .

 

 

اريش فريد ـ ترجمه خسرو ناقد

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید