روح سالم

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ...
ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎﯼ
ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ !!!!!
ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺩﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺩﻋﺎ
ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ !!!!
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﯾﻢ!!!
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﻮﮐﻮﻝ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ!!!

«ﭼﺎﺭﻟﯽ ﭼﺎﭘﻠﯿﻦ ‏»

کریستن دی لارسن” در کتابی تحت عنوان توصیه هایی برای خوش بینان می گوید:

به قدری قوی و قدرتمند باشیدکه هیچ کس و هیچ چیز قادر به بر هم زدن آرامش خیالتان نشود. به هر کس که می رسید، از شادکامی و سلامتی، از آرامش و شکوفایی و از سعادت و نیکبختی سخن بگویید. به جنبه ی خوشایند هر چیز نگاه کنید. فقط به بهترین ها فکر کنید، فقط به خاطر بهترین ها کار کنید و فقط در انتظار بهترین ها باشید. با دیدن و شنیدن موفقیت دیگران به همان اندازه شاد و خوشحال شوید که از موفقیت خود شاد و خوشحال می شوید. اشتباهات گذشته را به فراموشی بسپارید و با عزم راسخ و ثبات قدم بیشتر به سوی دستاوردهای عظیم آینده بشتابید. به هر کس که می رسید، لبخند بزنید. برای اصلاح خود به قدری وقت صرف کنید که وقتی برای انتقاد از دیگران نداشته باشید. در مقابل بیم و دلهره چون کوه باشید...
"روح سالم"
کینه نمی ورزد
دوست می دارد
خجالت نمی کشد
خود را باور دارد
خشمگین نمیشود و مهربان است...

روح سالم
حرص نمی خورد
همه چیز را کافی می داند
حسد نمی ورزد و خود را لایق می داند...

روح سالم
نیازی به رقص و پایکوبی و تظاهر به خوشی ندارد،زیرا شادکامی را در درون خویش می جوید و می یابد...

روح سالم
برای بزرگداشت خود احتیاج به تحقیر دیگران ندارد،زیرا خوب می داند که هر انسان تحفه ی الهی است...

روح سالم
دوست خواهد داشت و مهر خواهد ورزید...

روزگارتان شاد


/ 0 نظر / 47 بازدید