غلامرضا روحاني ( معاصر ) :

سه پلشك

سه پلشك آيد و زن زايد و مهمان برسد

عمه از قم برسد ، خاله ز كاشان برسد

تلگراف خبر مرگ عمو از تبريز ،

كاغذ مردن دايي ، ز خراسان برسد

صاحب خانه و بقال گذر از دو طرف ،

اين يكي رد نشده ، پشت سرش آن برسد

/ 2 نظر / 6 بازدید
خاطرات يك مدير

سلام دوست عزيز . شعر با حالي بود نصفه نيمه آنرا شنيده بودم ولي كاملش را نديده بودم . ممنون از زحمات و لطف شما.

Fantastic! The Best ever