ابوعلي سينا :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

كفر چـو مني گـزاف و آسـان نبود

 

محكم تر از ايمان مـن ايمـان نبود

 

در دهر يكي چو من و آن هم كافـر

 

پس در همه دهـر يك مسلمان نبود

 

/ 0 نظر / 3 بازدید