شعر و شاعر :

هيچ شعرى شاعر ندارد، هر خواننده شعرى، شاعر آن لحظه شعر است.

پابلو نرودا


/ 1 نظر / 3 بازدید
مريم محبوب

من باز سرشارم ز شوق شعر من باز لبريزم ز شور عشق در دستهايم صد گل خورشيد جا مانده از فصل عبور عشق در لحظه هايم بی قراری ها چون توسنی سرکش و بی تابند تا در دل من پای می کوبند اين لحظه ها ارامشی نابند در من شکفته اتشی از من در شعله هايم شعر من جاری دل سوخته می خوانمت با اشک می بينمت ای عشق ...می باری مريم محبوب