مهدي اخوان ثالث :

با تو ديشب تا كجا رفتم

تا خدا ، وان سوي صحراي خدا رفتم ،

من نمي گويم ملايك بال در بالم شنا كردند ،

من نمي گويم كه باران طلا آمد ،

با تو ليك اي عطر سبز سايه پرورده ،

اي پري كه باد مي بردت ،

از چمنزار حرير پر گل پرده ،

تا حريم سايه هاي سبز

تا بهار سبزه هاي عطر

تا دياري كه غريبي هاش مي آمد به چشمم آشنا ، رفتم

توضيح : مهدي اخوان ثالث ( م.اميد ) ، احمد شاملو ( ا.بامداد ) ، سهراب سپهري ، فريدون مشيري و : و فروغ فرخزاد و محمد رضا شفيعي كدكني از برجسته ترين شاعران معاصر و سراينده شعر نيما يي به شمار مي روند .

احمد شاملو به انتخاب حرفهای يک عابر : آنکه بر در می کوبد شباهنگام .. به کشتن چراغ آمده است نور را در پستوی خانه نهان بايد کرد

/ 3 نظر / 4 بازدید
حرفهای یک عابر

خود را به دست باد سپردن گاهی لذت است و گاهی نکبت زمانی همچون یک قاصدک و زمانی دیگر......آقای مهندس این شعر نیست این یک حرف عادی همسایه های سعدی و حافظ است.

حرفهای یک عابر

آنکه بر در می کوبد شباهنگام .. به کشتن چراغ آمده است نور را در ژستوی خانه نهان باید کرد.........احمد شاملو