امام خمینی (ره) در آینه شعر فارسی -9

یک آسمان تجلى و تکرار (( شاعر : عبد الجبار کاکایى ))

اى سرو سبز پوش سبکبار

اى نخل زخم خورده ایثار

نام تو همردیف ستاره است

یک آسمان تجلى و تکرار

دیشب تو را در آینه دیدم

بر دوش صد هزار سپیدار

کاش آن نگاه سوخته مى شد

بر روى چشمهاى من آوار

شرقى تر از تبار سحر بود

آن چشم آفتابى بیدار

از بس که سوخت این دل پر درد

آتش گرفت سینه تبدار

/ 0 نظر / 2 بازدید