اندیشه خیام :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اندیشه خیام را اگر بفشاریم در سه وجه خلاصه می شود :

یکی مسئله اغتنام وقت است . یعنی توصیه به اینکه وقت خود را غنیمت بشمارید و از عمر بهره بگیرید .

دوم حسرت و تاسف بر گذشت عمر است که این نیز مسئله مهمی است . زمان چیزی است که نمی شود زنجیرش کرد و نگهش داشت . هر روز دیده می شود که از عمر یک روز می رود و بازگشتی نیست . . .

و سرانجام می رسد به دوران انتها که مرگ است . و اندیشه سوم موضوع گذشت روزگار به طور کلی است .

 

 

استاد دکتر محمد علی اسلامی ندوشن

/ 1 نظر / 3 بازدید
سينرژی

اسرار ازل را نه تو داني ونه من وين حرف مُعما نه تو خواني ونه من هست از پس پرده گفت و گوی من و تو چون پرده بر افتد نه تو ماني ونه من