حافظ :

 

نسيم باد صبا دوشم آگهی آورد
که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد
به مطربان صبوحی دهيم جامه چاک
بدين نويد که باد سحرگهی آورد
/ 2 نظر / 4 بازدید
پونه

صبا نيک بداند که بوی گل زچه درگهی اورد

دد

سلام برای اینکه مخاطبتون رو پیدا کنید حرف مخاطب رو بر حرف خودتون مقدم کنید انشاالله بتونی موثر باشی