هوای تازه :

هرگز مسلمانى را تحقير مكن زيرا كوچكشان نيز نزد خداوند بزرگ است.
پيامبر اكرم (ص)

همه مى خواهند بشريت را عوض كنند، دريغا كه هيچ كس در اين انديشه نيست كه خود را عوض كند.
تولستوى
آن زمان كه در خلوت دل نشينيد و جان به كار عبادت كنيد، در فراز آئيد و به افلاك بر شويد و جمله آنان ببينيد كه همان ساعت به دعا و نيايش اند و در آنجا ديگران، هيچ نبينيد.
جبران خليل جبران
/ 0 نظر / 2 بازدید