از شعر نيمايي تا بهارستان-20 :

تا شكوفه ي سپيد سيب ،

تازيانه اي به دست باد ديد ،

ريخت ،

نازنين ، چه زود رنجه مي شود .

محمد زهري

توضيح : نيمايوشيج بنيانگذار شعر نو و بهارستان قسمتي در صفحه آخر روزنامه همشهري است . اين سلسله مطالب براي آشنايي شما با نثر هاي موزون و يا به اصطلاح شعر نو و تفاوت آن با شعر نيمايي انتخاب شده است . مي توانيد آنها را با اشعار نيمايوشيج ، ملك الشعراي بهار ، مهدي اخوان ثالث ، فريدون مشيري ، محمدرضا شفيعي كدكني و

… مقايسه كنيد .

شما همچنين مي توانيد در صورت تمايل ، احساس و نظر خود را در مورد هر قسمت به اختصار بيان نماييد .

/ 0 نظر / 3 بازدید