اوحدي مراغه اي ( قرون هفتم و هشتم ) :

در راستي

راستي كن ، كه راستان رستند

در جهان راستان قوي دستند

راستكاران بلند نام شوند ،

كج روان ، نيم پخته خام شوند

/ 1 نظر / 3 بازدید
شهرام

با سلام بسیار زیبا خدایش بیامرزد آن شاعر نیک گفتار را که چنین زیبا انسانیت را تفسیر کرده است .