خرمشهر به سينما نياز ندارد ؟ ! :

B0113811.jpg  


هيچ كدام از سينماهاي تخريب شده خرمشهر در جنگ تحميلي تاكنون بازسازي نشده‌اند 

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي خرمشهر گفت: هيچ كدام از سينماهاي تخريب شده خرمشهر در زمان جنگ تحميلي تاكنون بازسازي نشده‌اند.

/ 0 نظر / 4 بازدید