ای ساربان :

ای ساربان آهسته ران کارام جانم ميرود


                             وان دل که با خود داشتم با دل ستانم ميرود

من مانده ام مهجور از او بيچاره و رنجور از او

                         گويی که نيشی دور از او در استخوانم  ميرود

با اين همه بيداد او وين عهد بی بنياد او

                                    در سينه دارم ياد او يا بر زبانم ميرود

گفتم به نيرنگ و فسون پنهان کنم نيش درون

                           پنهان نمی مـــاند که خون بر آستانم می رود


محمل برآر ای ساربان تنـــدی مکــن با کــاروان

                        کز عشق آن سرو روان گــويی روانم می رود


در رفتــــن جان از بدن گويند هر نـوعی سخن

                  من خودبه چشم خويشتن ديدم که جانم می رود


او ميرود دامن کشان من زهر تنهايی چشان

                           ديگر مپرس از من نشان کز دل نشانم ميرود

باز آی و بر چشمم نشين ای دلفريب نازنين 

                                کاشوب و فرياد از زمين بر آسمانم ميرود

 

 

سعدی
 

/ 2 نظر / 3 بازدید
Solh

گوشهايی از متن سخنرانی جرج بوش در "مركز تجارت بين‌المللی رونالد ريگان" چالش بزرگ ما در قرن جديد ايدئولوژی مرگبار افراط گرايان اسلامی چالش بزرگ ما در قرن جديد است... افراط گرايان می‌خواهند به تاثير آمريكا و غرب بر خاورميانه بزرگ خاتمه دهند، زيرا ما از مردم‌سالاری و صلح حمايت می‌كنيم و بر سر راه خواسته‌های آنان قرار گرفته‌ايم... آینده ما و آینده این منطقه با یکدیگر مرتبط هستند. اگر خاورمیانه بزرگ به حال خود رها شود تا در تلخی رشد کند، اگر کشورها در فلاکت باقی بمانند، آن بخش از جهان منبعی از درگیری‌های بی پایان و خطر روز افزون برای نسل ما و نسل آینده خواهد شد... ما مصمم هستیم تا گروه‌های رادیکال از حمایت و پناه رژیم‌های شرور برخوردار نشوند. دولت‌های حمایت‌گر مانند سوریه و ایران دارای تاریخچه طولانی‌ای در همکاری با تروریست‌ها بوده و مستحق هیچ نوع صبری از سوی قربانیان تروریسم نیستند.