محمد تقي بهار ( قرن چهاردهم ) :

مرغ سحر

مرغ سحر ، ناله سر كن

داغ مرا تازه تر كن

ز آه شرربار ، اين قفس را

برشكن و زير و زبر كن

بلبل پر بسته ، ز كنج قفس درآ

نغمه ي آزادي نوع بشر سرا ،

در نفسي ، عرصه ي اين خاك تيره را

پر شرر كن !

ظلم ظالم ، جور صياد ،

آشيانم ، داده بر باد ،

اي خدا ، اي فلك ، اي طبيعت ،

شام تاريك ما را سحر كن

…..

/ 0 نظر / 4 بازدید