عاشقانه-141 :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

در ازل پـــرتـــو حسنـت ز تجـلـي دم زد

 

عشـق پيـدا شـد و آتـش به همـه عالـم زد

 

جلـوه اي كرد رخت ديد ملك عشـق نداشت

 

عين آتـش شـد از ايـن غيـرت و بـر آدم زد

 

 

حافظ

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید