عاشقانه-156 :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

روي چـو صبحدم يكي گيسوي همچو شام دو

واي بـــه مـــبتلاي او صـيد يـكـي و دام دو

ما همه مست چشم او عارف و شيخ و محتسب

سـاقـي بـزم مـا يكـي پيك شـراب و جـام دو

قـصه ي وصـل و هجر را مي شنوم از آن دهن

هـيچ كـدام اثــر نكـرد از چـه كـند كـلام دو

صـحبت عـقل و عـشق را از دو يك اختيار كن

چـون كــه نـماز شـد يكـي از چه بود امام دو

گـاه صـمد بـه گـوش جان گاه صنم بگويد آن

حـيرتـم از كــلام او شـخص يكــي و نـام دو

 

ذوالرياستين حاجي عبدالخليل

 

توضيح : ذوالرياستين متولد 1290 هجري قمري ، پير طريقت فرقه ي نعمت اللهي ملقب به مونسعلي ، مدفنش در كرمانشاهان است

 

/ 1 نظر / 5 بازدید