علي (ع) رب‌النوع زيبايي‌ها :

علي(ع) رب‌النوع انواع گوناگون عظمت‌ها، قداست‌ها و زيبايي‌هايي است ...

به گزارش سرويس نگاهي به وبلاگ‌هاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نويسنده‌ي وبلاگ "كاريز" به نشاني http://kareaz.blogfa.com نوشتاري در وصف امام علي (ع) از مجموعه آثار 26 دكتر علي شريعتي، نقل كرده است كه در ادامه مي‌خوانيد: />

« علي(ع) رب‌النوع انواع گوناگون عظمت‌ها، قداست‌ها و زيبايي‌هايي است از آنگونه که بشر همواره دغدغه‌ي داشتن و پرستيدنش را داشته و هرگز نديده و معتقد شده بوده که ممکن نيست بر روي خاک ببيند و ممکن نيست در کالبد يک انسان تحقق پيدا کند و ناچار مي‌ساخته! />

اما علي(ع) همان نيازي که پرومته در اساطير يونان روح انسان را از فداکاري اشباع مي‌کرده و دموستس از عظمت و پاکي و صداقت سخن و ونوس از عظمت و زيبايي روح و يا خدايان و مظاهر رب‌النوعه‌اي ديگر از شکست ناپذيري، بي‌باکي و فداکاري و يا خدايان ديگر از تحمل سختي و رنج براي ديگران، و خدايان ديگر از نهايت رقت و عظمت محبت و برکت روح براي ديگران، اين همه را در يک رب النوع جمع کرده است.»

/ 0 نظر / 4 بازدید