فردا سال‌روز درگذشت پدر شعر نو ايران است :

كتاب تازه‌اي از مقاله‌ها و يادداشت‌هاي نيما يوشيج منتشر شد.

به‌گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين كتاب با نام "نيما يوشيج؛ درباره‌ي هنر و شعر و شاعري" به‌تازگي به‌كوشش سيروس طاهباز به‌چاپ رسيده است. />

طاهباز در مقدمه‌ي اين كتاب آورده است: آن‌چه در اين كتاب از مجموعه‌ي آثار نيما يوشيج آمده است، نوشته‌هاي مستقل اوست درباره‌ي هنر و شعر و شاعري، غير از آن‌چه در "نامه‌ها" و "دفتر يادداشت‌هاي روزانه‌"ي او در اين زمينه آمده است. از مقدمه‌ي كتاب كوچك "سرباز" چاپ‌شده در سال 1304، تا دو نوشته از "حرف‌هاي همسايه" به‌تاريخ فرورين‌ماه 1334، كه آخرين يادداشت‌هاست در اين زمينه، همه در اين كتاب آمده است. />

سرفصل‌هاي كتاب يادشده نيز عبارت‌اند از: سال‌شمار زندگي و آثار نيما يوشيج، نمونه‌هايي از دست‌نوشته‌هاي نيما، ارزش احساسات در زندگي هنرپيشگان، مقدمه‌ي "خانواده و سرباز"، حرف‌هاي همسايه، نامه به شين پرتو، مقدمه‌ي "آخرين نبرد" شعرهاي اسماعيل شاهرودي "آينده"، يادداشت براي مجموعه‌ي شعر منوچهر شيباني، شعر چيست؟، از يك مقدمه، درباره‌ي جعفرخان از فرنگ آمده، يك ديدار و ... . />

"درباره‌ي هنر و شعر و شاعري" در 463 صفحه و شمارگان دوهزار نسخه ازسوي انتشارت نگاه منتشر شده است. />

به‌گزارش ايسنا، نيما يوشيج - بنيان‌گذار شعر نو فارسي - 21 آبان‌ماه سال 1274 در يوش - از توابع كجور و بلده در استان مازندران - به‌دنيا آمد، و بنا بر نوشته‌ي "فرهنگ معين"،‌ 16 دي‌ماه سال 1338 ديده از جهان فروبست. />

در روستاي زادگاهش خواندن و نوشتن را آموخت. بعدها به شهر آمد، به مدرسه سن لويي فرستاده شد و به تشويق نظام وفا به سرودن شعر پرداخت. در سال 1300 نخستين سروده‌هايش را در روزنامه‌ي "قرن بيستم" به سردبيري ميرزاده‌ي عشقي و در پاييز سال 1301 شعر "اي شب" را در روزنامه‌ي هفتگي "نوبهار" منتشر كرد. />

نيما از سال 1317 تا 1320 در شمار هيأت تحريريه‌ي مجله‌ي "موسيقي" بود و شعرهاي خود را آن‌جا منتشر مي‌كرد. />

آثار منتشرشده‌ي نيما يوشيج عبارت‌اند از: "تعريف و تبصره و يادداشت‌هاي ديگر"، "حرف‌هاي همسايه"، "حكايات و خانواده‌ي سرباز" ، "شعر من"، "مانلي و خانه‌ي سريويلي"، "فريادهاي ديگر و عنكبوت رنگ"، "قلم‌انداز"، "كندوهاي شكسته" (شامل پنج قصه‌ي كوتاه)، "نامه‌هاي عاشقانه"‌ و غيره.

/ 0 نظر / 4 بازدید