شاهنامه فردوسی :

70614_orig.jpg همت هاشمی در شب شاهنامه‌خوانی پژوهش موسیقی نواحی: شاهنامه برای برآوردن نیازهای روانی ایرانیان است
داستان‌ها و حکایت‌های شاهنامه در راستای برآوردن نیازهای روانی، فرهنگی و اجتماعی مردم کهن‌ریشه ایران است.
سطح بخش بین‌الملل جشنواره موسیقی پایین است حضور اساتید در جشنواره موسیقی بر اجرای جوانان تأثیر می‌گذارد

/ 0 نظر / 3 بازدید