بخشي از شعر سرشار :

دوباره خاطر آيينه از عبور تر است

و ميهمان شگفت شبانه پشت در است

دوباره باغ به عطر تو سجده خواهد برد

كه بازوان زمرد ، دعاي شعله ور است

سلام بره ي دلتنگ قاب هاي كبود

كه رنگ شيري مرگ تو ، نطفه ي سحر است

به سوي توده ي انبوه ابر مي نگري

و اشك هاي تو عين ستاره بي اثر است

چگونه صورت بي دست و پاي گنگ شدي

چرا شبان تو پيوسته بي تو در سفر است

 

دكتر مريم مشرف ، دفتر شعر “ بلور طربناك “ ، انتشارات مرواريد

توضيح : دكتر مريم مشرف ، اين شعر را غزل نو مي نامد . اولين دفتر شعر ايشان در سال 1380 به نام “ ساحل هاي شناور “ منتشر شده است . . .

/ 0 نظر / 2 بازدید