اين جوي خون :

. اين  جامه ي  سياه فلك  در عزاي كيست ؟

وين جيب چاك گشته صبح از براي كيست ؟

اين جوي خون كه از مژه ي خلق جاري است

تا  در  مصيبت  كه  و  در  ماجراي  كيست ؟

اين  آه  شعله ور  كه  ز  دلها  رود  به  چرخ

ز  اندوه  دل گداز  و  غم  جانگزای  كيست ؟

خونی  اگر  نه  دامن  دلها  گرفته  است

اين سخت دل به دامن ما خونبهاي كيست ؟

گر نيست حشر و در غم خويش است هر كسي

در  آفرينش  اين  همه  غوغا  برای  كيست ؟

شد  خلق  مختلف  ز  چه  با  نوحه  متفق ؟

. اين گونه جن و انس و ملك در عزاي كيست ؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

تركيب بند 9 بندي وصال شيرازی

 

جيمز : خشکسالی در زمین بیدادو و غوغا میکند ....... بخشش هفت آسمان کو باد و باران را چه شد ؟ ....

/ 2 نظر / 4 بازدید
saaaeeeed

سلام. ممنون که اين شعر قشنگو اينجا نوشتيش...

&#1580&#1610&#1600&#1600&#1605&#1586

خشکسالی در زمین بیدادو و غوغا میکند.......بخشش هفت آسمان کو باد و باران را چه شد؟..........موفق باشی.........