ساز ها و سازه ها :

عرق از چهره ي» بمي » سرازير شد ،

نخل را تكان داد ،

ميوه هاي بهشتي از نخل افتاد .

زمين سرد ، نخل را تكان داد ،

خشت روي خشت نماند ،

چشمه هاي اشك خشكيد .

داغ بر دل لاله ها نشست ،

سازها كوك شد ،

اشك از گونه هاي ايران سرازير شد .

زمين باز هم شانه هايش را تكان خواهد داد ،

نخلي خواهد شكست ،

و سازه ها از خنده روده بر خواهند شد !

 

سيد فتح الله صدري زاده

توضيح : بمی منظور اهل شهر بم در استان کرمان است .  سازه چيزي است كه ساخته مي شود . در علم مهندسي به اسكلت و استخوان بندي ساختمان ها و تاسيسات نيز سازه (

Structure ) اطلاق مي شود . كوك شدن سازها اشاره به اجراي برنامه توسط خوانندگان و نوازندگان برجسته ي ايران دارد كه درآمد حاصل از آن به زلزله زدگان بم اختصاص خواهد يافت .

/ 1 نظر / 5 بازدید
Meghdad

سلام . ... زيبا توصيف کردی . اما اخرش رو بايد با اميد به زندگی تموم می کردی . // موفق و شاد باشی . // راستی به ما لينک نمی دی .