خمير مايه شعر :

شعر بهانه و درد بزرگ می خواهد . این دو خمیر مایه شعر هستند و اگر نباشند شعر تبدیل می شود به جدول کلمات متقاطع با حذف عشق و عاطفه یا بازی کردن با کلمات و به اصطلاح شیر یا خط و کلمات را به هوا پرت کردن . . .

احمدرضا احمدی

/ 0 نظر / 3 بازدید