ستاره اى بدرخشيد و ماه مجلس شد :

آرى محمد(ص) صراط است و ميلاد باسعادتش سرآغاز راه سعادت و بامداد نيك بختى و كمال بشريت، راهى كه براى دستگيرى گمراهان آمده ونجات نوع انسان از سقوط در دره هاى هولناك ماديت و جهل است. ميلاد آن حضرت هديه اى است الهى كه انسان را از خاك تا افلاك ، رهنمون مى شود و امكان سير ملكوتى و تكامل بشر را فراهم مى آورد. وجود رسول گرامى اسلام(ص) محور حيات ابدى و سرشار از نور بينايى است، نورى كه بر هر ديده بنشيند بصيرت بخشد و آراسته به وحى است و همچون خورشيد بربلنداى آسمان به هرجانب دامن   مى گسترد و چراغ اين جهان و آن جهان است.
مقام دل گشايش جمع جمع است جمال جانفزايش شمع جمع است
ولادت با سعادت خاتم انبيا محمد مصطفى (ص) و فرزند برومندش امام جعفر صادق(ع) بر عموم مسلمانان جهان تهنيت باد. . . >>>>>

/ 0 نظر / 2 بازدید