حقيقت نيازي به من ندارد :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

آن گاه كه بهار آمد ،

 

من اگر مرده باشم ،

 

باز گل ها به همان آيين شكوفا خواهند شد ،

 

و سرسبزي درختان ،

 

 از بهار پيشين كم نخواهد بود ،

 

حقيقت نيازي به من ندارد .

 

 

فرناندو پسوا ـ ترجمه رامين جهانبگلو

 

/ 0 نظر / 2 بازدید