چه کنم؟


من اگر زبانم آتش

من اگر ترانه هایم همه شعرهای سر کش؛

چه کنم؟ که یک دلست و همه داغهای سوزان

غم خستگان عشق و غم کشتگان نفرت

غم آبهای هرز و غم باغهای سوزان...

تو اگر در این بیابان غزلی چو آب خواهی

عجبا! که از سرابی شطی از شراب خواهی

.

محمود کیانوش

/ 0 نظر / 8 بازدید