رودكي ( قرن سوم و چهارم ) :

شكسته بيابان

بسا شكسته بيابان كه باغ خرم بود

و باغ خرم گشت آن كجا بيابان بود

كنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم

عصا بيار ، كه وقت عصا و انبان بود

توضيح مختصر : رودكي يكي از قديمي ترين شعراي فارسي زبان است . شعر فوق در حدود يازده قرن پيش در باب پير شدن انسان سروده شده است اما اشاره جالبي به بيابان دارد . اغلب بيابان هاي كنوني جهان در مناطقي واقع شده اند كه در گذشته مهد تمدنهاي كهن بوده است . شكسته بيابانها در گذشته دشت هاي وسيع و سرسبز بوده است . صحراي آفريقا كه بزرگترين بيابان خشك جهان است و وسعت آن بيش از جنگل هاي آمازن است ، طبق نظر دانشمندان و مورخين در حدود پنج هزار سال پيش سرسبز و مسكون بوده است . بيابان هاي عربستان ، ايران ، عراق و حتي استراليا نيز چنين وضعيتي داشته است .

سيد فتح الله صدری زاده

/ 0 نظر / 7 بازدید