سهراب ، چون روان شناس سلامت-9

9- مشاهده ي آگاهانه

 

مردمان را ديدم ،

شهرها را ديدم ،

دشت ها را ، كوه ها را ديدم ،

آب را ديدم ، خاك را ديدم ،

نور و ظلمت را ديدم ،

و بشر را در نور ، و بشر را در ظلمت ديدم

من نمي دانم ، كه چرا مي گويند :

اسب حيوان نجيبي است ، كبوتر زيباست

/ 0 نظر / 5 بازدید