اساس علم و هنر :

اساس علم بر عقل استوار است ، اگر چه ذوق آن را ياري كند .

 اساس هنر بر ذوق استوار است ، اگر چه عقل آن را ياري كند .

 شاعر با احساسش مي انديشد و با عقلش احساس مي كند .

حسنعلي محمدي ، شعر معاصر ايران ، از بهار تا شهريار

/ 0 نظر / 6 بازدید