خوشبختي و بدبختي :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ليوان آب زندگی

 

زندگي ،

همچون ليوان آبي است ،

نيمه پر يا نيمه خالي ،

تو ،

هميشه نيمه ي پر ليوان زندگي خويش را به رخ مي كشي ،

و من نيز ،

تو ،

نيمه ي خالي ليوان را پنهان مي داري ،

و من نيز .

از پنجره ي نگاه تو ،

وه ! كه من چقدر خوشبختم ،

و از ديد من ،

تو بسي خوشبختي .

من ، از نگاه خويش ، اما ،

چقدر بدبختم ،

و تو از نگاه خود نيز .

من هم چون تو ،

بدبخت ترين موجود خوشبخت ،

يا خوشبخت ترين انسان بدبخت روي زمين هستم !

پر بودن ،

و يا خالي بودن ليوان زندگي ،

بستگي به طرز نگاه من و تو دارد  .

 

سيد فتح الله صدري زاده

 

 

گلی خانوم : و خوش بحال اونهايی که حواسشون به همه ليوانه چون ديدن تنها قسمت پر يا خالی ليوان هر کدوم يه جورايی مشکل داره .

/ 1 نظر / 4 بازدید
گلي خانوم

و خوش بحال اونهايی که حواسشون به همه ليوانه چون ديدن تنها قسمت پر يا خالی ليوان هر کدوم يه جورايی مشکل داره .