عاشقانه-79

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بـراي ديـدنت يـك بـار ديگـر

 

دل مـن مي زند حيـوونكي لـك

 

قـرار مـا و تـو در سينـما بــود

 

چـرا پس نيستي اي مـارمـولك !

 

 

 

رضا رفيع ، شب شعر طنز در حلقه رندان

 

/ 0 نظر / 2 بازدید