حاكم شدن ادبيات عامه‌پسند بر جامعه، به‌معناي نزول است :

قاسم كشكولي گفت: اگر ادبيات عامه‌پسند بر جامعه‌اي حاكم شود، مطمئنا آن جامعه سقوط و نزول كرده است.

اين داستان‌نويس در گفت‌وگويي با خبرنگار بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: اين يك ضعف و شكست خواهد بود كه ادبيات عامه‌پسند بر ادبيات جدي - از نظر كمي - غلبه يابد. اگر اين امر صادق باشد، نشان از سقوط و نزول جامعه خواهد بود؛ چراكه ادبيات با انسان و معرفت‌شناسي سروكار دارد و وقتي سقوط مي‌كند، انسانيت نيز سقوط مي‌كند و به ادبيات باسمه‌يي مي‌رسد. />

وي با بيان اين مطلب كه با خط ‌كشي ادبيات به جدي و عامه‌پسند موافق نيست، افزود: اما دليل اين‌را ‌كه ادبيات جدي در مقابل ادبيات عامه‌پسند كم شده است، بايد در ساختارهاي جامعه جست و دقيق شد. />

نگارنده "زن در پياده‌رو راه مي‌رود" متذكر شد: ادبيات عامه‌پسند نگاه انسان را نازل مي‌كند. وقتي از اين انسان، قدرت تفكر، خلوت، سكوت و امنيت فكري را مي‌گيريم، نمي‌توان او را نشاند تا ادبيات جدي بخواند؛ چراكه نمي‌تواند فكر كند؛ آن‌قدر درگير مسائل روزمره است كه مجالي براي ادبيات جدي ندارد. اين مي‌شود كه ميدان براي تاخت‌وتاز ادبيات عامه‌پسند وسيع مي‌شود و اين يك بحران ملي است. />

وي در ادامه ياد‌آور شد: امروز كدام ادبيات جدي باقي مانده است؟ آن‌ها كه اين نوع ادبيات را توليد مي‌كردند، يا به خارج از كشور مهاجرت كرده‌اند، يا از دنيا رفته‌اند يا كارشان پشت در سانسور مانده است؛ پس آن‌چه مي‌ماند، مشتي كار است كه تارهاي حس‌گر كسي را تحريك‌ نمي‌كند. />

كشكولي افزود: در تلويزيون و سينما هم اين قضيه صادق است. سينماگران جدي‌ ما ‌كدام‌شان كار جدي و خاص مي‌كنند؟ درواقع فضايي براي سرگرمي و ابتذال را در فيلم و ادبيات به‌وجود مي‌آورند. />

وي ادامه داد: وقتي ادبيات جدي كم‌رنگ شده است، و وقتي تيراژ ادبيات خاص ما هزارتاست و تيراژ كتاب‌هاي عامه‌پسند به 500هزار تا هم مي‌رسد، يعني اين‌كه موفق شده‌اند ادبيات جدي را كم‌رنگ كنند. در بلندمدت اين انسان ايراني است كه زيان مي‌بيند. بچه‌هاي ما و تمدن ايراني آسيب خواهند ديد، چراكه ادبيات مستقيما با انسان سروكار دارد. />

/ 0 نظر / 4 بازدید