رباعی دوبیتی و چهارپاره-2

چند دوبیتی :

به صحرا بنگرم صحرا ته وینم

به دریا بنگرم دریا ته وینم

به هر جا بنگرم کوه و در و دشت

نشان از قامت رعنا ته وینم

************************

خوشا آنون که سودای ته دیرند

که سر پیوسته در پای ته دیرند

به دل دیرم تمنای کسانی

که اندر دل تمنای ته دیرند

************************

ته دوری از برم دل در برم نیست

هوای دیگری اندر سرم نیست

به جان دلبرم کز هر دو عالم

تمنای دگر جز دلبرم نیست

 

باباطاهر همدانی عارف قرن پنجم

 

تو از من بی خبر من از تو بی تاب

نمی آیی مرا یک شب تو در خواب

یقین حال دل فایز ندانی

لب من تشنه و لعل تو سیراب

************************

اگر صد تیر ناز از دلبر آید

مکن باور که آه از دل برآید

پس از صد سال بعد از مرگ فایز

هنوز آواز دلبر دلبر آید

************************

دلم را جز تو کس دلبر نباشد

به جز شور تو ام در سر نباشد

دل فایز تو عمدا می کنی تنگ

که تا جای کس دیگر نباشد

 

فایز دشتستانی شاعر عهد قاجار

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
سينرژی

خودم اينجا دلم در پيش دلبر خدايا اين سفر کی می‌رود سر خدايا کن سفر آسون به فائز که بيند بار دگر روی دلبر