ماشاكاله كو ، شاعره آلماني-8

  هيچ است   <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

فرزانه مي گويد ،

 

مي تواني به دستش آوري ،

 

با باد در نفست خواهد وزيد ،

 

آرام و بي خبر .

 

هيچ است ،

 

 

فرزانه مي گويد .

 

 

ترجمه علي عبداللهی

 

پرسش : آيا منظور و مقصود شاعره را مي دانيد ؟

 

/ 0 نظر / 3 بازدید