عاشقانه-20 :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  بلبلـي بـرگ گـلي خـوش رنـگ در مـنقـار داشت

 

و انـدر آن بـرگ و نـوا خـوش نـاله هاي زار داشت

 

گفتمش در عين وصـل ايـن نـاله و فـريـاد چيست

 

گـفت مـا را جلوه ي  معشوق در ايـن كــار داشت

 

 

حافظ

 

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید