عاشقانه-147

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دلــم رميــده شــد و غـافـلـم مـن درويـش

 

كـه آن شكـاري سـرگشتـه را چــه آمـد پيش

 

چـو بيـد بـر سـر ايمـان خـويـش مـي لــرزم

 

كه دل به دسـت كمـان ابـرويي است كافـر كيش

 

 

                                                                        حافظ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید