عاشقانه-180 :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

مـردم ديـده ما جز به رخـت ناظـر نيست

 

دل سرگشته مـا غيـر تــو را ذاكـر نيست

 

اشكـم احــرام طـواف حـرمـت مي بنـدد

 

گـر چه از خـون دل ريش دمي طاهر نيست

 

 

حافظ

 

/ 0 نظر / 3 بازدید