جبران خليل جبران :

 

دشمنم به من گفت : دشمن خود را دوست بدار ! ،

من اطاعت كردم و بر خود عاشق شدم .

/ 3 نظر / 5 بازدید
درویش

با سلام ...منهم برايت شعر دارم اما به تدريج .هر چند وقتی ...گاه گداری يک سری به من بزن .ممنون.

راد

سيد عزيز واقعا انتخاب خوبی برای انتقال افکار داری .... موفق باشی يا علی مدد