ايرج ميرزا ( قرن چهاردهم ) :

قلب مادر

داد معشوقه به عاشق پيغام ،

كه كند مادر تو با من جنگ

هر كجا بيندم ، از دور كند ،

چهره پر چين و جبين پر آژنگ

… آه دست پسرم يافت خراش ،

واي پاي پسرم ، خورد به سنگ

مهندس صابری ( ديد مهندسی ) : اين کلبه‌ی زيبا مکانی خوب برای استراحت فکری و روحی‌است.

تکتم : بچه تر از اين که بودم هميشه وقتی مامانم اين شعر رو برام می خوند دلم ميگرفت راستی از ايرج ميرزا شعر های ديگه ای هم هست

/ 2 نظر / 6 بازدید
صابري (ديدمهندسي)

سلام و خسته نباشيد. اين کلبه‌ی زيبا مکانی خوب برای استراحت فکريو روحی‌است. موفق باشيد.

تكتم

... بچه تر از اين که بودم هميشه وقتی مامانم اين شعر رو برام می خوند دلم ميگرفت راستی از ايرج ميرزا شعر های ديگه ای هم هست :))) عارف نامه :))))