مهدي سهيلي ( معاصر ) :

مادر مرا ببخش

مادر ! مرا ببخش

فرزند خشمگين و خطاكار خويش را ،

مادر ! حلال كن ، كه سراپا ندامت است

با چشم اشكبار ، ز پيشم چو مي روي ،

سر تا به پاي من ،

غرق ملامت است .

هر لحظه در برابر من اشك ريختي

از چشم پر ملال تو خواندم شكايتي

بيچاره من ، كه با همه اشكهاي تو ،

هرگز نداشت راه گناهم نهايتي

/ 0 نظر / 5 بازدید