زبان و انديشه :

وقتي كه اژدهاي زبانم مي خوابد ،

عقاب انديشه ام اوج مي گيرد ،

و از سر كنجكاوي ،

تا سرزمين ناشناخته ها سرك مي كشد ،

آزار اين عقاب به مورچه هم نمي رسد ،

ولي گاه در چنگال هايش ،

صيد گرانبهايي دارد !

در شگفتم ،

از ذهن هاي خفته ،

و افكار آشفته ،

كه در فرودستشان ،

زبان هاي دراز ، مدام پرسه مي زنند !

و از صداهاي ناهنجار ،

گوش فلك كر مي شود و زبانش بند می آيد ،

و آن هنگام كه فلك خواب مي بيند ،

از بيانش عاجز است .

 

سيد فتح الله صدري زاده

 

کلبه ی دل من : زندگی چيست ؟عشق ورزيدن ، زندگی را به عشق بخشيدن ، زنده است .  آنکه عشق می ورزد ، دل و جانش به عشق می ارزد ...

همنشين دل ......... : تمام مدتی که شعر را می خواندم فکر می کردم از کيست ؟ تا اسم خودتان را ديدم . فوق العاده بود . از نظر مفهوم هم عالی . تمام بدبختی بشريت از اين است که آنهايی که بايد حرف بزنند مجال آنرا ندارند و آنهايی که نبايد حرف بزنند يک لحظه سکوت نمی کنند.

/ 3 نظر / 2 بازدید
Meghdad

سلام . کم پيدا شدی شازده . سيد و سروری درست . اما يه سر کوچولو هم بزنی بد نيست .

دل

زندگی چیست؟عشق ورزیدن ،زندگی را به عشق بخشیدن ،زنده است آنکه عشق می ورزد،دل و جانش به عشق می ارزد.سلام،البته با خيلی تاخير.ممنون که به یاد کلبم هستید.۱۴ فوريه هم مبارک.شاد و عاشق باشيد.

badri

تمام مدتی که شعر را می خواندم فکر می کردم از کيست؟تا اسم خودتان راديدم.فوق العاده بود .از نظر مفهوم هم عالی. تمام بدبختی بشريت از اين است که آنهايی که بايد حرف بزنند مجال آنرا ندارند و آنهايی که نبايد حرف بزنند يک لحظه سکوت نمی کنند.