از شعر جوان امروز كساني خواهند ماند :

عمران صلاحي معتقد است: هر حركت تازه‌اي خوب است و كارهايي كه نسل جوان امروز مي‌كنند نيز به زمان احتياج دارد.

اين شاعر در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: درباره‌ي ماندگاري اثري امروز نمي‌توان قضاوت كرد و تصميم گرفت. به نظر، شعر هم شانسي است؛ شاعراني داريم كه زياد شعر مي‌گويند و به كارشان هم مسلط‌اند، اما مطرح نمي‌شوند و بعضي ديگر هم شلخته‌وار شعر مي‌گويند، ولي مي‌بينيم شعر آن‌ها بيش‌تر مطرح مي‌شود. />

وي با استقبال از حركت‌هاي تازه در شعر تصريح كرد: هر حركت تازه‌اي مانند آب روان است و زمان خواهد برد تا بخش وسيعي را بعد از حركت تحت پوشش قرار دهد؛ بنابراين حركت‌هاي نسل جوان امروز هم به زمان احتياج دارند و نمي‌توان گفت كه چون همان حركت‌هاي گذشته‌اند، پس ماندگار نخواهند بود. />

صلاحي با نام بردن از هوشنگ ايراني به عنوان شاعري كه در دهه‌هاي قبل حركت‌هاي تازه‌اي در شعر انجام داد كه خود ناموفق بود، متذكر شد: ايراني هرچند كه خود به جايي نرسيد، اما از كنارش سهراب سپهري بيرون آمد؛ اگر خود او نتوانست حركتش را گسترش دهد، اما افق فكري‌اش در سهراب سپهري تبلور يافت و پيروز شد. بنابراين يك جريان ممكن است خود موفق نباشد، ولي به هر حال يك چهره شاخص از آن بيرون خواهد آمد و ادامه‌دهنده آن جريان مي‌شود. از ميان شعر جوان امروز هم چهره شاخصي بيرون خواهد آمد. />

وي متذكر شد: امروز شعر در جامعه بيش‌تر وارد شده و از حالت سلطنت به دموكراسي شعري تبديل شده است. ديگر شعر در دست چند ابرشاعر نيست كه عده‌اي هم از آن الگوبرداري كنند. امروز همه شعر مي‌گويند. ممكن است چهره شاخص هم نداشته باشيم، ولي در آينده آن چهره شاخص پيدا مي‌شود و شعرهايش هم ماندگار خواهد بود. />

او با اعتقاد بر اين‌كه نمي‌توان در زمينه شعر پيش‌بيني داشت، افزود: امروز نمي‌توان پيش‌بيني كرد، كه چه شعري ماندگار است؛ چراكه تلقي ما امروز با گذشته فرق دارد. حتا خود من نيز معيار تشخيص شعر را از دست داده‌ام و نمي‌دانم به چه چيز بايد بگويم شعر و چه چيز شعر نيست. />

صلاحي كه به حركت شعر جوان امروز اميدوار است، درعين حال يادآور شد: از ميان كساني كه امروز شعر مي‌گويند، كساني خواهند ماند؛ مثل شاعراني كه از گذشته مانده‌اند و شعرشان همچنان خوانده مي‌شود، شعر آن‌ها نيز خوانده خواهد شد.

/ 0 نظر / 2 بازدید