آجرها :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دروغ ديواري است ،

 

كه هر صبح آجرهايش را مي چيني .

 

بناي بي حواس من !

 

در را فراموش كرده ای

 

آب تا گردنم بالا آمده

 

آجرها تا گردنم بالا آمده

 

آب تا لبهايم بالا آمده

 

                                آب بالا آمده ،

 

                                         من اما نمي ميرم ،

 

                                                     من ماهي مي شوم .

 

 

 

                                            گروس عبدالملكيان

 

 

 

آقای ابوذر صغيری ( بوشهر ) : بلی ... اين موجود دوپا با هر شرايطی خود را وفق ميدهد .

 

/ 1 نظر / 2 بازدید