سه‌ رباعی تازه از ایرج زبردست

۲

شب توبه و صبحدم گناه دگری
گشتیم و نیافتیم راه دگری
از چاه به جای آنکه بیرون آییم
کندیم درون چاه چاه دگری۳

آرام کند روح پریشانی را
تا عرش برد سر به گریبانی را
باران اگر از تشنگی‌اش حرف زند
یک قطره کند سبز بیابانی را

فرهیختگان

/ 0 نظر / 4 بازدید