حافظ :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

سينه مالامال درد است اي دريغا مرهمی

 

دل ز تنهايي به جـان آمد خدا را همدمی

 

چشم آسايش كـه دارد از سپهـر تيزرو ؟

 

ساقيا جامي بـه مـن ده تـا بياسايم دمي

 

/ 0 نظر / 4 بازدید