يک داستان واقعی :

همه چيز درباره گرفتن يك واحد خوابگاه متاهلي 

عالی - آذر اسدي كرم:
«چند نفر توي صف ايستاده‌اند تا كسي كه در دستشويي خوابش برده است، از دستشويي بيايد بيرون. از آشپزخانه هم صداي داد و بيداد مي‌آيد. صداهاي چند زن مي‌آيد كه سر گاز با هم دعوا مي‌كنند....
/ 0 نظر / 4 بازدید