رهي معيري ديده به جهان گشود :

 

images/20060429/RAHI-MOAYRI.jpg 10 ارديبهشت 1288 ش ، شاعر مشهور ، محمدحسن معيري متخلص به «رهي» در تهران ديده به جهان گشود. رهي معيري پس از تحصيلات متوسطه وارد خدمات دولتي شد و به مناصبي هم دست يافت.
در سالهاي آغازين سلطنت پهلوي دوم ، رياست کل انتشارات و تبليغات وزارت پيشه و هنر را در دست گرفت و در چارچوب سازمان هاي دولتي کارهايي انجام داد. رهي از 13 سالگي به سرودن شعر مشغول شد. وي در ميان انواع شعر ، به غزل گرايش بيشتر نشان مي داد. احساس هاي رقيق و عواطف در شعر رهي معيري موج مي زند. علاوه بر اين ، رهي در ترانه سرايي نيز مهارت و هنر ويژه داشت. رهي در موسيقي نيز هنر خود را نشان داد ؛ همچنان که در نقاشي هم دستي داشت.
از رهي معيري آثار زير باقي مانده است : سايه عمر ، آزاده و گلهاي جاويدان.
رهي معيري در آبان 1347 در اثر بيماري سرطان در تهران ديده از جهان فروبست.

/ 0 نظر / 4 بازدید