حافظ :

 

صبا وقت سحر بويی ز زلف يار می آورد
دل شوريده ما را به بو در کار می آورد
من آن شکل صنوبر را ز باغ ديده برکندم
که هر گل کز غمش بشکفت محنت بار می آورد
/ 1 نظر / 3 بازدید
پونه

كه يارگل است و هجر او انبوه خار مي اورد